Placówki WSE «Witebsk»    
Rezydenci WSE    
Курсы валют от ОАО ''Технобанк''
Podstawy ustawodawcze

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych - rezydentów WSE "Witebsk" przez prawodawstwo przewidziane ulgowe warunki realizacji produkcyjnego, inwestycyjnego i innego działania.

Regulowanie celne

Inwestor korzysta 100% zwolnieniem od opłat celnych przy wwozie na terytorium WSE surowca, materiałów, akcesorii montażowych, instalacji celem organizacji produkcji i wywozie produkcji własnej na eksport.

Na własną produkcje rezydentów WSE "Witebsk" nie ustala się lumitu i w.w. produkcja nie licencjonuje się przy wywozie na pozostałe celne terytorium Republiki Biaіoruś i za jej granice, za wyjątkiem towarów, na które Republika Biaіoruś ma międzynarodowe zobowiązania.

Istnieje jednolity celny obszar i tryb wolnego handlu z Rosją.

Regulowanie podatkowe

Rezydenci WSE nie płacą szeregu podatków, albo płacą ich według ulgowej stawki. Dla rezydentów przewidziane 100% zwolnienia z podatku od zysku w ciągu pierwszych 5 lat od chwili ogłoszenia, 50% opłaty VAT-u, jeśli produkcja zastępuje towary z importu, co potwierdzone dokumentalnie, i realizuje się na wewnętrznym rynku republiki, zwolnienie od opłat podatku na nieruchomości i szeregu innych podatków.

Preferencje podatkowe pozwalają obniżyć finansowe obciążenie przedsiębiorstwa do 30 - 40%.

Prawa i ulgi, przewidziane przez specjalne warunki prawne, nie rozpowszechniają się na działalność handlową rezydentów WSE "Witebsk".


 WSE "Witebsk"
 ul. P. Browki, 50, 210605 Witebsk, Republika Biaіoruś
 Tel / Faks: +375 /212/ 26 08 02
 Pracujemy: poniedziaіek - piątek, od 08.30 do 17.30, przerwa na obiad 13.00-14.00
 E-mail:
 Design by Devstudio
Находится в каталоге Апорт