Placówki WSE «Witebsk»    
Rezydenci WSE    
Курсы валют от ОАО ''Технобанк''
Inwestorowi

Rezydent WSE "Witebsk" - osoba prawna dowolnej formy organizacyjno-prawnej, korzystająca z podatkowych i celnych ulg i urzeczywistniająca produkcyjne działanie na terytorium WSE.

Stan na 01.12.2007 r. na terytorium WSE "Witebsk" z powodzeniem dochodzi do skutku realizacja 30 inwestycyjnych projektów, z udziałem kapitału z następnych krajów: Niemiec, Polski, USA, Czech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Litwy, Kanady, Finlandii i Białorusi.

Produkcyjne kierunki realizowanych projektów inwestycyjnych:

Rozmieszczając swoją produkcję w WSE "Witebsk" otrzymują Państwo możliwośći:

  • obniżyć nakłady na produkcje;
  • podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa;
  • skrócić terminy opłacalności projektu inwestycyjnego;
  • wykorzystać warunki ulgowe;
  • obniżyć koszta produkcji wykorzystując ulgi podatkowe i celne średnio na 30-40%;
  • dostawa wyrobów własnej produkcji na eksport i na rynek wewnętrzny Białorusi w ulgowych warunkach;
  • wykorzystać stosunkowo tanią (w porównaniu z krajami UE) kwalifikowaną siłą roboczą (średnia pensja na przedsiębiorstwach w republice wynosi 350 $);
  • wykorzystać rozwiniętą infrastrukturę WSE do budownictwa i organizacji swojej produkcji;
  • otrzymać ze strony Administracji kwalifikowaną pomoc oraz przedstawienie interesów inwestora w organach państwowego kierowania;
  • otrzymać strategicznie korzystną terytorialną sytuację dla produkcji i usług na konsumpcyjnych rynkach krajów Centralnej i Wschodniej Europy, krajów bałtyckich, Skandynawii i Rosji.

 WSE "Witebsk"
 ul. P. Browki, 50, 210605 Witebsk, Republika Biaіoruś
 Tel / Faks: +375 /212/ 26 08 02
 Pracujemy: poniedziaіek - piątek, od 08.30 do 17.30, przerwa na obiad 13.00-14.00
 E-mail:
 Design by Devstudio
Находится в каталоге Апорт