Placówki WSE «Witebsk»    
Rezydenci WSE    

����� ����� � ��������

Glówna

FEZ ''Vitebsk''
Szanowni Państwo!

zapraszamy do współpracy.Wolna Strefa Ekonomiczna „Witebsk” (część terytorium Republiki Biaіoruś z dokładnie określonymi granicami, na którym działają specjalne warunki prawne opodatkowania, walutowe, celne i inne)

Wolna Strefa Ekonomiczna (WSE) "Witebsk" została utworzona na okres 30 lat na podstawie rozporządzenia Prezydenta Republiki Białoruś nr 458 z dnia 4 sierpnia 1999 r. „O utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej Witebsk”.

Strefa zajmuje powierzchnię ponad 1000 hektarów i obejmuje swoim zasięgiem jeden z największych ośrodków przemysłowych Białorusi. Na jej obszarze znajdują się tereny przeznaczone pod budownictwo oraz uprawy rolne, a także budynki fabryczne, które zaopatrzone są w energię elektryczną, gaz, zimną i ciepłą wodę, systemy wentylacji i odprowadzania ścieków.

Strefa znajduje się w dużym przemysłowym centrum Białorusi - mieście Witebsk (około 360 tys. mieszkańców). Tu stworzone maksymalnie sprzyjające warunki dla organizacji i rozwoju biznesu. Korzystne położenie geograficzne na skrzyżowaniach samochodowych, powietrznych i kolejowych magistrali transportowych, podatkowe i celne preferencje, rozwinięta infrastruktura produkcyjna, wysoko wykwalifikowana siła robocza w regionie, państwowe gwarancje inwestorom robią WSE "Witebsk" pociągającym miejscem dla rozmieszczenia przedsiębiorstw produkcyjnych.


 WSE "Witebsk"
 ul. P. Browki, 50, 210605 Witebsk, Republika Biaіoruś
 Tel / Faks: +375 /212/ 26 08 02
 Pracujemy: poniedziaіek - piątek, od 08.30 do 17.30, przerwa na obiad 13.00-14.00
 E-mail:
 Design by Devstudio
Находится в каталоге Апорт